کد خبر: 5687
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / alnair / /

نام ستاره آلفا درنا با قدر  ۷۱/۱ودرخشندگی ۲۴۲ برابر خورشید ودرفاصله ۱۰۱ سال نوری.قطر   آن ۱/۵ برابرخورشید است.