کد خبر: 5674
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Methane

متان

/ / / Methane / /

CH4  گازی بی بو بی رنگ قابل اشتعال ودر آب نامحلول. ساده ترین عضو خانواده آلکانها و در واقع ، یکی از ساده ترین ترکیبات آلی است.نقطه ذوب آن 90.7 درجه کلوین ونقطه جوش آن 109 درجه کلوین است.در سال 1778 توسط شیمیدان ایتالیایی کانت آله ساندرو ولتا(1827-1745) کشف شد.در سال 1935 توسط راپرت ویلدت بکمک روشهای طیف سنجی در جو سیاره مشتری کشف شد.در سال 1977 با توجه به تابش آن در طول موج 3.9 میلیمتر در فضای بین ستاره ای وجود آن به اثبات رسید.

 این گاز از گازهای مهم گلخانه ای است.البته اثر آن از مولکولهای دی اکسید کربن کمتر است.این گاز به مقدار زیاد در تیتان قمر زحل یافت شده است .تریتون و سیاره کوتوله پلوتون نیز دارای مقادیر قابل توجه متان هستند.

در تیتان این گاز بعد از نیتروژن فراوان ترین گاز جوی می باشد.این گاز می تواند با توجه به سردی محیط به شکل مایع یا جامد نیز دیده شود.با توجه به سردی بسیار زیاد ٬در تریتون وپلوتون این گاز بهمراه بعضی گازهای دیگر به شکل لایه ای جامد ونازک سطح را پوشانده است.

در زمین . متان ، محصول متلاشی شدن ناهوازی (بدون هوا) گیاهان یعنی شکستن بعضی از مولکولهای خیلی پیچیده می باشد. این گاز همچنین تشکیل دهنده قسمت اعظم (حدود 79%) گاز طبیعی است. متان ، گاز آتش گیر خطرناک معادن زغال سنگ و به صورت جبابهای گاز از سطح مرداب‌ها خارج می‌شود.