کد خبر: 5591
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mirfak / /

نام  پرنورترین ستاره صورت فلکی برساوشی  با قدر 8/1 ،ستاره ای ابرغول از رده طیفی F5   ودمای ۶۲۰۰ درجه بوده ودر فاصله 630 سال نوری قرار دارد.درخشندگی آن ۵۰۰۰ برابر خورشید وشعاع آن ۶۰ برابر خورشید است.

در مرحله ای از تکامل قرار دارد که تغییرات ناچیز نوری داشته و از رده ستارگان متغییر قیفاووسی معرفی شده است.این ستاره توسط تعدادی ستاره که با نام خوشه آلفا برساوش یا Melotte 20  شناخته می شود قرار گرفته است(فاصله خوشه در حدود ۵۷۰ سال نوری وسن آن ۵۰ میلیون سال است.)

این ستاره گاهی با نام الجانب( Algenib  )هم شناخته می شود.البته این نام به ستاره گاما اسب بالدار هم داده شده است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mirfak