کد خبر: 5569
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / pictor / painter / Pic

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان که در قرن هفدهم توسط  نیکولاس لوییس د لاسیله معرفی شده است.

ستاره معروف بتا پیکتوریس در این صورت فلکی قرار دارد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pictor

 یک کهکشان رادیویی با نام پیکتور A در این صورت فلکی قرار دارد.برای کسب اطلاعات درباره این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://chandra.harvard.edu/photo/2000/pictor/index.html

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5.6      6.4

12.5"

 

 

IOTA

 

5.8       9

2.4"

06  32

-58  45

PU  PIC

 

5.4       13

10.6"

 

 

ETA

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

170.9 روز

6.4     10.1

SR

04  46

-49  14

R   PIC

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

 

 

 

 

 

 

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی