کد خبر: 5515
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Azimuth

سمت

/ / / Azimuth / /

زاویه بین پای عمود نقطه شمال سماوی (در نزدیکی ستاره قطبی) با پای عمود جرم مورد نظر در جهت حرکت عقربه های ساعت برحسب درجه : دقیقه : ثانیه(قوسی).مقدار آن بین صفر تا ۳۶۰ درجه متغییر است.سمت نقطه ای که در شرق باشد ۹۰ درجه :سمت نقطه ای که در جنوب باشد ۱۸۰ درجه و سمت نقطه ای که در غرب باشد ۲۷۰ درجه است.سمت خود نقطه شمال سماوی نیز صفر است.

یکی از راههای بیان مختصات اجرام سماوی ٬استفاده از مولفه های سمت وارتفاع می باشد.بنابراین با داشتن سمت وارتفاع دقیق هر جرم می توان آنراموقعیت یابی و مشاهده نمود. این سیستم مختصات٬ مختصات سمت ارتفاعی نامیده می شود.سمت اجرام متغییر است یعنی با گذشت زمان مقدار آن تغییر می کند.

 

تفاوت بین سمت ماه و خورشید در زمان غروب خورشید یکی از پارامترهای مهم در رویت هلال ماه نو به حسب می آید.همبشه برای یک جدایی زاویه ای مشخص هلال،از نیمکره جنوبی تا نیمکره شمالی زمین،ناظران با اختلاف سمتها و ارتفاع های مختلفی از هلال روبرو می شوند.با کاهش ارتفاع،اختلاف سمت افزایش می یابد وبالاعکس.در نتیجه می توان یک هلال با ارتفاع کمتر را با اختلاف سمت زیاد مشاهده کرد.منبع:مقاله ای از آقای سیدقاسم رستمی