کد خبر: 5486
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

کرکس پرنده / / / Altrair / /

آلفای عقاب با قدر 75/0 دوازدهمین ستاره پرنور آسمان ویکی از ستاره های مثلث تابستانی. از ستارگان رشته اصلی و به رنگ سفیداست. قطر آن 9/1 قطر و درخشندگی 12 برابرخورشید،، دمای سطحی 7700 درجه کلوین، جرم بین 7/1 تا 8/1 برابر جرم خورشید .