کد خبر: 5466
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ae Star / /

ستاره رده A با خطوط نشری قوی معمولاً ناشی از هیدروژن که روی زمینه طیف عادی ستاره وجود دارد. این طیف ناشی از لایه های منبسط شونده از مواد گرم اطراف ستاره است. بعضی از ستاره های Ae دارای عمر کمی هستند و امکان مشاهده یک سحابی از مواد قابل رویت اطراف آنها وجود دارد که در این صورت به آنها ستاره های هربیگ Ae/Be هم گفته می شود.