کد خبر: 5435
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Blinking Planetary

سحابی چشمک زن

/ / / Blinking Planetary / /

یک سحابی سیاره ای با شماره NGC6826   که در منطقه شمال صورت فلکی دجاجه قرار دارد.قطر آن 25 ثانیه قوسی وقدر مجموع آن 8.8 است.ستاره مرکزی از قدر 10.6 می باشد وزمانی که شخص رصد کننده به کنار سحابی وبه این ستاره وبالعکس  نگاه می کند به نظر می رسد که چشمک می زند.عمر این سحابی در حدود ۱۰۰۰۰ سال است وابعاد آن همچنان در حال گسترش می باشد.