کد خبر: 5425
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Red dwarf / /

ستاره  در انتهای پایینی سمت راست(سرد) رشته اصلی از رده طیفی K یا  

دمای سطحی کوتوله های قرمز بین 2500 و 5000 درجه کلوین وجرم آنها بین 08/0 تا 8/0 برابر جرم خورشید است.کوتوله های قرمز رایج ترین ستاره ها در کهکشان هستند و80 درصد جمعیت کهکشان را شامل می شوند.دومثال برای  کوتوله قرمز ستاره بارنارد و پروکسیما قنطورسی است.

از لحاظ ترکیب مانند خورشید بوده ولی ضخامت لایه همرفتی آنها نسبت به شعاع آنها بیشتر است.دارای عوارضی مانند خورشید هستند از جمله لکه٬ کروموسفر ٬تاج وزبانه ها.آهنگ چرخشی بسیاری از کوتوله های قرمز بابررسی تغییرات نوری ناشی ازوجود لکه های تیره سطحی سرد که از لکه های خورشید بزرگترهستند مشخص شده است.آشکارشده است که هرچه آهنگ چرخش ستاره کندتر باشد ستاره فعالیت کمتری دارد.ستاره های کوتوله قرمز با آهنگ چرخش بیشتر از 3 تا 5 کیلومتر در ثانیه دارای فعالیت زیاد شراره ای (FLARE ) بوده وبانام ستاره های شراره ای(flare stars)  شناخته می شوند.

تمام کوتوله های قرمز نزدیک که توانسته ایم طیف آنها را با دقت بررسی کنیم نشان از وجود کروموسفر دارند.تابش اشعه ایکس هم نشان از وجود تاج در آنها دارد وهرچه فعالیت کوتوله قرمز بیشتر باشد نیز تابش اشعه ایکس آن بیشتر بوده ودر نتیجه تاج آنها نیز داغتر است.

در حالیکه در یک سمت رشته اصلی  ستاره های کوتوله قرمز قرار دارند در سمت دیگر(بالا سمت چپ)غولهای آبی قرار دارند.