کد خبر: 5405
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / SX Arietis variables / /

ستاره هایی از دسته ستارگان متغییر چرخان که بسیار شبیه ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری هستند. بجز اینکه محتوای هلیومی ودمای آنها  بیشتر است.دامنه تغییرات نوری از یک دهم قدر بیشتر نمی شود.از رده های طیفی B0p  تا B9p  بوده وتوزیع هلیوم  در سطحشان نامنظم است ودارای میدان مغناطیسی قوی میباشند.با چرخش ستاره بدور خود به نظر می رسد که مقدار هلیوم مشاهده شده در طیف وشدت میدان مغناطیسی ستاره تغییر  می کند.این ستاره ها با نام متغییرهای هلیومی هم شناخته می شوند.