سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر چرخشی
Rotating variable stars

ستاره هایی که با چرخش بدور خود ظاهرا" نورشان تغییر می کند.این تغییرات یا ناشی از تغییرات نورانیت سطحی ویا ناشی از شکل غیر کروی ستاره(به ستاره های دوتایی بیضوی مراجعه نمایید) است.تغییرات نورانیت سطحی  یا ناشی وجود لکه های بزرگ تیره در سطح (مانند ستاره های BY  اژدهایی) ویا اثرات مغناطیسی(مانند ستاره های آلفا دو سگان شکاری ویا SX حملی) می باشد.

 

۷۶۹۸۳۰۱   پیاده سازی : کافه نورون