کد خبر: 5404
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alpha(2) canum venaticorum variables / /

گونه ای از ستاره های متغییر چرخشی که با عنوان متغییرهای طیفی نیز شناخته می شوند.ستاره هایی از رشته اصلی هستند که دارای میدان مغناطیسی قوی بوده واز رده های طیفی B8p  تا A7p (p  یعنی pecular  یا ویژه) می باشند.خطوط قوی مربوط به عناصر سیلیکون،استرانسیوم ،کرومیوم وعناصر کمیاب زمینی در طیف آنها وجود دارد که با چرخش ستاره بدور خود ،شدتشان تغییر می کند.آنها دارای تغییراتی در شدت میدان مغناطیسی و نورانیت  با دوره های نیم تا 160 روزه هستند.دامنه تغییرات نوری آنها نیز بین یک صدم تا یک دهم قدر می باشد.عقیده بر این است که میدان مغناطیسی قوی این گونه ستاره ها منجر به ترکیب ها ونورانیت های متفاوت در جاهای مختلف سطح ستاره شده است (همانطور که میدان مغناطیسی خورشید(البته با توان کمتر) منجر به شکل گیری لکه های خورشیدی شده است.) و با چرخش ستاره بدور خود نورانیت آنها مطابق دوره چرخش، تغییر می کند.

ستاره نمونه این گروه ، ستاره Cor Caroli  پرنورترین ستاره صورت فلکی سگان شکاری می باشد.این گونه ستاره ها با نماد ACV  هم شناخته می شوند.گفتنی است ستاره Cor Caroli ستاره ای دوتایی بوده و ستاره همدم کم نور این سیستم دوتایی دارای نام آلفا یک می باشد .