کد خبر: 5363
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m10 / /

  نام یک خوشه کروی در صورت فلکی عوا و ستاره 30 -عوایی در فاصله یک درجه ای شرق جنوب شرق آن قرار دارد.توسط مسیه کشف شد ولی او نمی توانست ستاره های آنرا تفکیک کند.قطر آن 70 سال نوری وقطر منطقه روشن آن نصف این مقدار است.قدر آن 6.7 شکل آن اندکی بیضوی ودر فاصله 16300 سال نوری قرار دارد.والتر باده توانست تنها 3 تا 4 عدد ستاره متغییر در آن کشف کند.از این لحاظ این خوشه احتیاج به کار بیشتری دارد.

 

 

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.noao.edu/image_gallery/images/d3/m10.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی-ngc6254

20'

14300

6.6

16  57

-04  06

مارافسای