کد خبر: 5360
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

خوشه بطلمیوس / / / m7 / Ptolemy's Cluster /

 یک خوشه باز ستاره ای  در صورت فلکی عقرب  که با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.اندازه آن بیشتر از یک درجه است ودارای حدود ۸۰ ستاره از قدر های بین 6 تا 10در محدوده ای به ابعاد ۲۵ سال نوری  است.فاصله آن 800 سال نوری می باشد.پرنورترین ستاره آن غولی زرد از قدر ۶/۵ می باشد.مشاهده این خوشه با دوربین دو چشمی بسیار لذت بخش است.به نظر می رسد بطلمیوس برای اولین بار وجود آنرا گزارش کرده باشد.

 

  

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.noao.edu/image_gallery/images/d5/m7y.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز-ngc6475

80'

800

3.3

17    53

-34    49

عقرب