کد خبر: 5350
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m52 / /

یکی از خوشه های باز در صورت فلکی ذات الکرسی که در امتداد دو ستاره آلفا وبتا این صورت فلکی قرار داشته وپیداکردن آن بسیار آسان است.چارلز مسیه آنرا در سال 1774 در حالیکه به مشاهده یک دنباله دار مشغول بود کشف کرد.عرض آن حدود 15 سال نوری بوده وشامل حدود 200 ستاره می باشد.در حقیقت این خوشه یکی از چگالترین خوشه های باز آسمان می باشد.چشمه رادیویی ذات الکرسی A  در نزدیکی این خوشه قرار دارد.

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نایید:

 http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/m52atlas.jpg

 .

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز   NGC7654

13'

5000

7.3

23  24

61  35

ذات الکرسی