کد خبر: 5328
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Arzachel (1028-1087)

الزرقالی

/ / / Arzachel (1028-1087) / /

تلفظ لاتینی از اسم ستاره شناس اسپانیایی و عرب Al- Zargali . او به همراه چند ستاره شناس دیگر به انجام مشاهداتی در Toledo پرداخت و نتایج آن را در جدول معروف Toledo گرداوری کرد. این اطلاعات شامل تقویم، مکان سیارات و گرفتگی‌های ماه و خورشید بود. این اطلاعات چند قرن بعد توسط کپرینک مورداستفاده قرار  گرفتند.او به تصحیح اطلاعات جغرافیایی بطلمیوس و خوارزمی و در منظومه شمسی به بیان نظریات جدیدی پرداخت. ظاهراً او اولین کسی بوده که چرخش نقطه حضیض مدار زمین نسبت به خورشید را اندازه گیری  وآنرا 04/12 ثانیه قوسی اعلام کرده است. اکنون می دانیم که مقدار واقعی این چرخش 8/11 ثانیه قوسی است. اونوعی اسطرلاب تخت را معرفی کرد که Safihah نامیده می شود.  یکی از حفره های سطح ماه به نام او حفره الزرقالی می باشد.