کد خبر: 5306
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Array / /

ترکیبی ار رادیو تلسکوپها یا آنتن‌هایی که با هم کار می کنند. هدف آن دستیابی به قدرت تفکیک بیشتر درمشاهده اجرام با طول موجهای رادیویی است. اشکال خطی، وای شکل و دایروی از ترکیب های رایج قرار دادن رایو تلسکوپها یا آنتن‌ها می باشد. از آرایه‌ها در تلسکوپ‌های تحلیل  دهانه و در تداخل سنجی رادیویی استفاده می شود.