کد خبر: 5304
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره ارنب / / / Arneb / /

نام ستاره آلفا صورت فلکی خرگوش یا LEPUS است. ستاره ای ابرغول باقدر 58/2 از رده طیفی F0Ib ودرخشندگی 10000 برابر خورشید است که در فاصله 1300 سال نوری قرار دارد.