کد خبر: 5261
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Castor / /

ستاره آلفای دوپیکر یا جوزا با قدر 1.58 که در فاصله 52 سال نوری قرار دارد.ستاره ای چندتایی است وتلسکوپهای کوچک آنرا بصورت ستاره ای دوتایی باقدرهای 2و2.9 با رنگهای سفید –آبی نشان می دهند.دو ستاره از رده های طیفی A2 V وA5 Vوبا دوره چرخش 450 ساله می باشند وجدایی زاویه ای  آنها نیز در حال بیشتر شدن است.هر کدام از این دو ستاره خودشان ستاره  هایی دوتایی طیفی با دوره های 9.2 و2.9 روزه هستند.همدم دیگری نیز وجود دارد که با نام YY جوزایی شناخته می شود.این ستاره خود ستاره ای متغییر از نوع گرفتی الغولی است که از دو ستاره کوتوله سرخ از رده طیفی  M1 تشکیل شده است.طی هر بار گرفت که بادوره 19.5 ساعته رخ می دهد قدر ستاره  از 9.3 به 9.8 می رسد.