کد خبر: 5248
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Box nebula / NGC 6309 /

نام یک سحابی سیاره ای از قدر۱۱   که در صورت فلکی حوا قرار دارد.قطر آن ۱۶ ثانیه قوسی است.