کد خبر: 5140
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / STEREO / Solar TErrestrial RElations Observatory /

نام دوماهواره آمریکایی که با هدف تهیه تصاویر سه بعدی از خورشید  در سال ۲۰۰۶ به فضا پرتاب شده اند. یکی از آنها در جلوی زمین(پوشش نواحی غرب خورشید) ودیگری عقب تر از زمین بدور خورشید (پوشش نواحی شرقی خورشید) چرخیده ودر مجموع ۸۷ در صد سطح خورشید را پوشش می دهند. این دو ماهواره با هدف اعلام خطر رسیدن طوفانهای مغناطیسی خورشیدی در سال ۲۰۰۶ به فضاپرتاب شدند.دوربینهای این تلسکوپها در ناحیه ماورائ بنفش دور از خورشید عکسبرداری می کنند.شراره های خورشیدی،لکه های تازه شکل گرفته وحفره های تاجی بیش در این ناحیه تابش می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی آن مراجعه نمایید:

http://stereo.gsfc.nasa.gov/

 واژه های مرتبط: تلسکوپ سوهو     تلسکوپ سولار داینامیک