کد خبر: 5113
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / M83 / Southern Pinwheel Galaxy /

یک کهکشان مارپیچی در فاصله ۱۵ میلیون سال نوری با قطری در حدود ۴۰۰۰۰ سال نوری(چهل درصد اندازه کهکشان راه شیری).از لحاظ ساختمانی بویژه آرایه ای میله ای از ستارگان در ناحیه مرکزی بسیار شبیه کهکشان راه شیری است .از لحاظ تعداد زیاد ابرنواخترهای مشاهده شده بسیار مورد توجه ستاره شناسان است.طی صد سال گذشته ۶ مورد انفجار ابرنواختری در آن دیده شده است.با تلسکوپهایی که در ناحیه مادون قرمز کارمی کنند جزییات بیشتری از گازهای درون آن قابل آشکارسازی هستند.

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-83.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان مارپیچی  NGC 5236

11'*10'

15000000

7.6

13  37

-29  52

شجاع