کد خبر: 5093
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Hubble constant

ثابت هابل

/ / / Hubble constant / /

با فرض انبساط کیهان در قانون هابل ،نشان دهنده نسبت سرعت دور شدن یک کهکشان به فاصله ی آن.این نسبت نمایشگر مقدار کنونی آهنگ انبساط می باشد  و بین ۵۰ تا  80کیلومتر در ثانیه در هر یک میلیون پارسک است.این مقدار نشان دهنده شیب نمودار هابل می باشد.با توجه به اهمیت آن در اندازه گیری سن وابعاد جهان دانشمندان هر روز در تلاش برای نزدیک شده به اندازه واقعی تر این پارامتر هستند.یکی از دلایل پهن بوده گستره این عدد ،عدم قطعیت در اندازه گیری فواصل کهکشانها می باشد.بررسی ستارگان متغییر قیفاووسی به عنوان ابزار فاصله سنجی و روش تالی فیشر(Tully – Fisher) دو روشی هستند که در اندازه گیری فاصله کهکشانها استفاده می شوند.

تلسکوپ هابل  در سال ۱۹۹۹ با کمک اندازه گیری فواصل حدود ۸۰۰ ستاره متغییر قیفاووسی در ۱۹ کهکشان که در فاصله کمتر از ۱۰۸ میلیون سال نوری بودند مقدار ی بین70 تا 80  کیلومتر در ثانیه در مگاپارسک را نشان داده درحالیکه روش تالی فیشر که از ابرنواخترهای نوع یک استفاده می کند عددی بین 50 تا 65 را نشان می دهد.بطور کلی بسیاری از دانشمندان عدد 70 کیلومتر درثانیه در میلیون پارسک را بعنوان معیار قبول کرده اند.

در تئوری بیگ بنگ مقدار آن با گذشت زمان تغییر می کند ودر این صورت بیشتر با پارامتر هابل شناخته می شود. 

ادوین هابل نام یک ستاره شناس آمریکایی است.