کد خبر: 5070
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Hyades cluster

خوشه قلائص

/ / / Hyades cluster / /

یک خوشه باز ستاره ای  در صورت فلکی ثور.این خوشه در موقعیت سر این گاو قرار داشته و ستاره الدبران نیز به عنوان چشم این گاو خشمگین در کنار همین خوشه دیده می شود(الدبران عضو خوشه نیست). این خوشه در فاصله 151 سال نوری از زمین قرار داشته وقسمتی از دسته ستارگان متحرک ثوری می باشد.این خوشه بعد از خوشه ستارگان متحرک دب اکبری بعنوان دومین خوشه نزدیک به زمین شناخته می شود.تمام ستارگان این خوشه به سمت نقطه ای در شرق ستاره ابط الجوزا در حرکتند.سرعت شعاعی این ستارگان 43 کیلومتر در ثانیه است.

ستارگان مرکزی خوشه در ابعاد 10 سال نوری پخش می باشند در حالیکه فاصله ستارگان پراکنده خوشه به 80 سال نوری می رسد.سرعت نسبی ستارگان این خوشه از تمام ستاره ها بیشتر بوده ودر حد 100 میلی ثانیه در سال می باشد.بعضی از ستاره شناسان بدلیل مشابهت در مسیر حرکت وسن خوشه،منشاء  این خوشه و خوشه M44  را ازیک ابر مولکولی می دانند.

سن این خوشه 660 میلیون سال تخمین زده شده است.