کد خبر: 5060
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m103 / /

صورت فلکی ذات الکرسی در صفحه استوای کهکشانی قرار دارد بنابراین میزبان چند خوشه باز است من جمله این خوشه که یکی از ساده ترین خوشه ها برای مشاهده هم می باشد.این خوشه در فاصله یک درجه شمال شرق ستاره دلتا ذات الکرسی قرار دارد.قدر کلی آن 7 بوده وفاصله آن 8000 سال نوری از زمین است.این خوشه بهمراه دو خوشه NGC 654  وNGC 659  تشکیل یک گروه کوچک می دهند.

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.davesastro.co.uk/dso/m103_20081011.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC 581  

6'

8500

7.4

01  33

60  42

ذات الکرسی