کد خبر: 5051
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Piggy back photography / /

 احتمالا" این روش محدودترین شکل عکاسی نجومی است .اولین وسیله مورد نیاز بعد از دوربین ،تلسکوپی با استقرار استوایی ترجیحا" با یک موتور می باشد. بطور ساده روش کار این است که دوربین را به پشت تلسکوپ  متصل کرده ونوردهی را انجام دهید. لازم است نصب تلسکوپ در حد امکان دقیقا" قطبی باشد در غیر این صورت در عکسبرداری بلند مدت دچار مشکل خواهید شد.همانطور که می دانید اگر دوربین روی سه پایه عکاسی روی زمین وبطور ثابت قرار بگیرد بدلیل چرخش زمین بدور محور خود، نورستارگان نه بصورت نقطه ای بلکه به صورت یک خط کشیده انحنا دار(که طول آن بستگی به مدت زمان نوردهی دارد)روی فیلم ظاهر می شود برای حذف اثرات چرخش زمین کافی است دوربین هم مطابق چرخش زمین بچرخد.برای اینکار دوربین را برروی بدنه تلسکوپی که دارای موتور مناسب بوده واجرام سماوی را تعقیب می کند قرار می دهند.

توجه داشته باشید در این روش نور بطور مستقیم از آسمان وارد دوربین عکاسی می شود و هیچ ارتباطی به سیستم نوری تلسکوپ وکیفیت آن ندارد.تنها استفاده ای که از تلسکوپ می شود این است که با دیدن تصویر سوژه مورد نظر می توان آنرا تعقیب کرد تا در زمان نوردهی از وسط میدان دید دوربین عکاسی خارج نشود.

قدم اول:

قطبی کردن تلسکوپ تا حدامکان

قدم دوم:

آماده کردن دوربین عکاسی از لحاظ انتخاب درست نسبت کانونی وانتخاب زمان لازم برای نوردهی

قدم سوم:

قرار دادن دوربین بر پشت تلسکوپ روی پایه ای که از قبل آماده کرده اید

متوجه باشید که نصب دوربین به عنوان یک بار اضافه می تواند تعادل تلسکوپ را متزلزل کند.بعد از نصب دوربین دوباره تعادل تلسکوپ را تنظیم کنید.این را هم در نظر داشته باشید که احتیاجی نیست که دوربین وتلسکوپ بطور کامل هم خط باشند.جهت گیری بدنه تلسکوپ را به گونه ای انجام دهید که سوژه مورد نظر در میدان دید دوربین قرار بگیرد.

بعد از جهت گیری تلسکوپبه سوی ناحیه مورد نظر در آسمان، دوباره تعادل تلسکوپ را برقرار کنید والبته بگونه ای که تمایل حرکت تلسکوپ اندکی به سمت غرب باشد .با این کار حرکت تلسکوپ با هدف تعقیب سوژه مورد نظر راحتتر انجام می شود.

 قدم چهارم:

بعد از اطمینان از شروع حرکت تلسکوپ بکمک دکلانشور دریچه ورودی دوربین را باز کرده و بعد از زمان لازم آنرا ببندید.احتیاط کنید که با بدنه تلسکوپ برخوردی نداشته باشید.توصیه می شود برای هر سوژه کار عکاسی را دوبار انجام دهید.

 

 منابع :http://mysuccess.persianblog.ir/

http://www.rocketroberts.com/astro/techart.htm

 

قلمدوش در فرهنگ معین به معنای سوارکردن  برشانه آمده است.