صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Drag
شناسه خبر : 63341396/02/18 -

درگ

/ / / Drag / /
ضریبی برای تعیین مقدار مقاومت جو زمین در مقابل حرکت ماهواره ها.این عامل موجب کاهش ارتفاع ماهواره بمرور زمان می شود.ماهواره هایی که در ارتفاع کمتر از ۴۰۰ کیلومتر از سطح زمین حرکت می کنند بیشتر تحت تاثیر این عامل منفی در مقابل حرکت قرار می گیرند.