کد خبر: 6334
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Drag / /

ضریبی برای تعیین مقدار مقاومت جو زمین در مقابل حرکت ماهواره ها.این عامل موجب کاهش ارتفاع ماهواره بمرور زمان می شود.ماهواره هایی که در ارتفاع کمتر از ۴۰۰ کیلومتر از سطح زمین حرکت می کنند بیشتر تحت تاثیر این عامل منفی در مقابل حرکت قرار می گیرند.