صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
True anomali
شناسه خبر : 63321396/02/18 -

آنومالی حقیقی

/ / / True anomali / /
زاویه ای که نشاندهنده مکان ماهواره نسبت به نقطه حضیض مداری می باشد.این زاویه در جهت شرق یا خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_of_latitude