کد خبر: 6332
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / True anomali / /

زاویه ای که نشاندهنده مکان ماهواره نسبت به نقطه حضیض مداری می باشد.این زاویه در جهت شرق یا خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_of_latitude