صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Magma
شناسه خبر : 60311396/02/18 -

ماگما

/ / / Magma / /

ماده مذاب زیر سطح سیاره یا ماه که ممکن است توسط فعالیت آتشفشانی به سطح آورده شود.اگر این مواد به سطح بیایند لاوا Lava  نامیده می شوند.