کد خبر: 6031
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Magma / /

ماده مذاب زیر سطح سیاره یا ماه که ممکن است توسط فعالیت آتشفشانی به سطح آورده شود.اگر این مواد به سطح بیایند لاوا Lava  نامیده می شوند.