صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Albert
شناسه خبر : 57331396/02/18 -

آلبرت

/ / / Albert / /

نام یکی از سیارکهای آمور با شماره 719 قطر آن حدود 3 کیلومتر است. این سیارک بعد از کشفش در سال 1911 کم شد تا اینکه در سال 2000 مجدداً مشاهده شد.