کد خبر: 5733
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Albert / /

نام یکی از سیارکهای آمور با شماره 719 قطر آن حدود 3 کیلومتر است. این سیارک بعد از کشفش در سال 1911 کم شد تا اینکه در سال 2000 مجدداً مشاهده شد.