صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
American Astronmical society (AAS)
شناسه خبر : 55021396/02/18 -

جامعه ستاره شناسی آمریکا

/ / / American Astronmical society (AAS) / /
مهمترین سازمان ستاره شناسی حرفه ای آمریکا که از سال 1899 شروع بکار کرده و دفترآن در واشنگتن است. مجله ستاره شناسی- مجله اختر فیزیک و یک بولتن با حروف مخفف BAAS  از مهمترین انتشارات آن است بیشتر اعضاء این سازمان محققان حرفه ای ستاره شناس هستند