کد خبر: 5502
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

American Astronmical society (AAS)

جامعه ستاره شناسی آمریکا

/ / / American Astronmical society (AAS) / /

مهمترین سازمان ستاره شناسی حرفه ای آمریکا که از سال 1899 شروع بکار کرده و دفترآن در واشنگتن است. مجله ستاره شناسی- مجله اختر فیزیک و یک بولتن با حروف مخفف BAAS  از مهمترین انتشارات آن است بیشتر اعضاء این سازمان محققان حرفه ای ستاره شناس هستند