صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
California Institute of Technology
شناسه خبر : 54461396/02/18 -

انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا

/ / / California Institute of Technology / caltech /

دانشگاهی که به کارهای مهندسی وعلوم وساخت وسایل  استثنایی می پردازد.این دانشگاه در کالیفرنیا قرار دارد.تاسیسات آن شامل آزمایشگاههای  jet propulsion  ,رصدخانه پالومار, رصدخانه رادیویی دره  owens و رصدخانه کک می باشد.سایت رسمی این موسسه

http://www.caltech.edu/