کد خبر: 5446
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

California Institute of Technology

انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا

/ / / California Institute of Technology / caltech /

دانشگاهی که به کارهای مهندسی وعلوم وساخت وسایل  استثنایی می پردازد.این دانشگاه در کالیفرنیا قرار دارد.تاسیسات آن شامل آزمایشگاههای  jet propulsion  ,رصدخانه پالومار, رصدخانه رادیویی دره  owens و رصدخانه کک می باشد.سایت رسمی این موسسه

http://www.caltech.edu/