صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Algenib
شناسه خبر : 54221396/02/18 -

الجانب

جنب فرس / / / Algenib / /

ستاره گاما فرس اعظم با قدر 83/2 از رده طیفی B2IV، قطر 3/6 برابر خورشید،‌دمای سطحی 16300 درجه و درخشندگی 2500 برابر خورشید ودر فاصله 334 سال نوری قرار دارد.

این ستاره با دوره تغییرات نوری 30/0 قدر از رده ستارگان متغییر بتا  کلب اکبری می باشد دوره تغییرات نوری آن 15/0 روز است.

این نام به ستاره آلفا برساووشی Mirphak هم داده شده است