صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Arjuna asteroid
شناسه خبر : 52951396/02/18 -

سیارکهای آرجونا

/ / / Arjuna asteroid / /

دسته ای از سیارک‌ها که از نزدیکی زمین می‌گذرند و از لحاظ بسیاری کمیتها مانند کشیدگی مداری کم،‌ دوره تناوب یکساله و خروج از مرکزی کم مانند زمین هستند. این دسته سیارکی تا حدودی با خانواده‌های سیارکی آپولو- آمور وآتن همپوشانی دارد.توجه داشته باشید هیچ سیارکی با نام ارجونا وجودندارد.