کد خبر: 5295
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Arjuna asteroid / /

دسته ای از سیارک‌ها که از نزدیکی زمین می‌گذرند و از لحاظ بسیاری کمیتها مانند کشیدگی مداری کم،‌ دوره تناوب یکساله و خروج از مرکزی کم مانند زمین هستند. این دسته سیارکی تا حدودی با خانواده‌های سیارکی آپولو- آمور وآتن همپوشانی دارد.توجه داشته باشید هیچ سیارکی با نام ارجونا وجودندارد.