صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 52541396/02/18 -

بازوی کهکشانی کشتیدم

/ / / / Carina arm /

نام یکی از  بازوهای کهکشان راه شیری که در نزدیکی خورشید قرار دارد.محدوده آن از صورت فلکی کشتیدم تا قنطورس می باشد.احتمال دارد بیش از اینکه یک بازوی مستقل باشد ادامه بازوی قوس باشد.محدوده این بازو با بررسی در امواج رادیویی در طول موج 21 سانتی متر متعلق به هیدروژن وحضور ستارگان آبی وجوان مشخص شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازوهای کهکشان راه شیری به سایت زیر مراجعه نمایید

http://seds.org/messier/more/mw_arms.html