صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Tripod
شناسه خبر : 50381396/02/18 -

سه پایه

/ / / Tripod / /
محلی برای قرار گرفتن لوله تلسکوپ.مقر تلسکوپ که دارای حلقه یا پیچ هایی است بالای آن وصل می شود.جنس آن چوبی یا فلزی بوده و ارتفاع آن با توجه به ساختمان تلسکوپ وقد شخص رصد کننده قابل تنظیم است.