کد خبر: 5038
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Tripod / /

محلی برای قرار گرفتن لوله تلسکوپ.مقر تلسکوپ که دارای حلقه یا پیچ هایی است بالای آن وصل می شود.جنس آن چوبی یا فلزی بوده و ارتفاع آن با توجه به ساختمان تلسکوپ وقد شخص رصد کننده قابل تنظیم است.