سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حرکت رقص محوری
Nutation

تغییرات اندکی به شکل لرزش سینوسی بادامنه  نه ودودهم ثانیه قوسی که با دوره۱۸/۶ ساله (یکی از دوره های مداری ماه : بدلیل انحراف حدود ۵ درجه ای مدار ماه با مدار زمین )در حرکت دایروی تقدیمی زمین رخ می دهد.این تغییرات بیشتر ناشی از گرانش و فاصله متغییر ماه با زمین می باشد.

این حرکت در سال ۱۷۲۸ توسط جیمز برادلی کشف شد ولی ۲۰ سال بعد بود که دلیل آن آشکار گردید.در حال حاضر مقدار این تغییرات با دقت خوبی قابل محاسبه است.

برای کسب اطلاعات بیشتربه زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.pietro.org/Astro_Util_StaticDemo/MethodsNutationVisualized.htm

 

 

 

۷۶۹۸۴۷۳   پیاده سازی : کافه نورون