کد خبر: 6342
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Pegasus rocket / /

یکی از روشهای ارسال ماهواره های سبک وکوچک به مدارهای ارتفاع پایین یا LEO استفاده از موشکهای بالابر پگاسوس می باشد.در این روش ماهواره مورد نظردر قسمت جلویی یک موشک پگاسوس که در زیر یک هواپیمای جت قرار گرفته نصب می شود . طول موشک پگاسوس17 متر ،قطر آن یک متر و25 سانتی مترطول بال حدود 6 وهفت دهم متروزن موشک حدود 23 تن می باشد.وزن بیشینه ماهواره های قابل ارسال با این موشک 450 کیلوگرم می باشد.طول ماهواره باید حداکثر 2 متر وقطر آن حداکثر حدود یک متر باشد.بعد از اینکه هواپیما به ارتفاع مناسب در حدود 12کیلومتری(خروج از تروپوسفر و ورود به ناحیه استراتوسفر) از سطح زمین وبه سرعت حدود 880 کیلومتر در ساعت رسید موشک پگاسوس از زیر هواپیما رها شده وبعد از حدود 5 ثانیه سقوط آزاد که از هواپیما فاصله گرفت اولین موتور آن روشن شده بعد از چند ثانیه حرکت مستقیم مقداری رو به بالا منحرف می شود زمانی که موتور اول خاموش می شود ماهواره تا ارتفاع 65 کیلومتری بالا رقته است.با اتمام کار موتور اول موتور دوم شروع به کار می کند تا ماهواره را تا ارتفاع 210 کیلومتر بالا برده وسرعت هم به حدود 5 کیلومتر در ثانیه برسد.بعد از جدایی موتور دوم موتور سوم به مدت 7 دقیقه کار می کند تا ارتفاع ماهواره به 640 کیلومتر برسد.بعد از یک دقیقه دیگر حرکت با موتور سوم در همان ارتفاع ویک مدار دایروی سرعت به 7 ونیم کیلومتر در ثانیه می رسد. در این زمان ماهواره مورد نظر آزاد شده وبا داشتن سرعت اولیه مناسب حرکت خود را در مدار آغاز می کند.