کد خبر: 6335
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mean motion / /

معیاری است که نشان می دهد ماهواره با چه سرعتی با یک مدار بیضوی حول زمین می چرخد.بجز در صورتیکه مدار بطور کامل دایروی باشد این مقدار میانگین سرعت را نشان می دهد ودر واقع سرعت لحظه ای را نشان نمی دهد.

واحد آن به شکل دور در روز (Rev/Day)می باشد.برای نمونه حرکت متوسط یک ماهواره نوعی در حدود ۱۵ می باشد یعنی این ماهواره در روز پانزده بار دور زمین می چرخد(هر ۹۰ دقیقه یک بار چرخش).برای ماهواره های GEO  هم مقدار آن در حدود 1 می باشد.

گفتنی است با کاهش ارتفاع ماهواره از سطح زمین( به هر دلیل مانند اثرات جوی یا Drag )طبق قوانین مداری کپلر سرعت آن ودر نتیجه مقدار حرکت متوسط ماهواره افزایش می یابد.بطور کلی ماهواره هایی که حرکت متوسط آن ها از 16 بیشتر شود طی چند ساعت دیگر سقوط خواهند کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_motion