کد خبر: 6331
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Argument of latitude

آرگومان عرض

/ / / Argument of latitude / /

پارامتر زاویه ای که مکان ماهواره را در مدارش بدور زمین نشان می دهد.این زاویه برابر با حاصل جمع آنومالی حقیقی با آرگومان حضیض می باشد.(آنومالی حقیقی نشاندهنده زاویه مکان ماهواره تا نقطه حضیض و آرگومان حضیض نشاندهنده نقطه حضیض تا گره صعودی می باشد)