کد خبر: 6326
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mu cephi / garnet star /

یکی از سرخ ترین ستارگان آسمان.ابرغولی سرخ است که در صورت فلکی قیفاووس در بالای سحابی نشری IC 1396  قرار دارد.1365 برابر خورشید قطر دارد و شاید بزرگترین ستاره قابل رویت با چشم غیر مسلح باشد اگر این ستاره را جای خورشید قرار دهید تا مدار سیاره زحل را اشغال خواهد نمود.

این ستاره دارای تغییرات نوری نیمه منظم بوده و قدر آن بین 3.4 تا 5.1 تغییر می کند.این ستاره با نام ستاره گارنت هرشل هم شناخته می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ستاره به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.aavso.org/vsots_mucep