کد خبر: 6324
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Rosetta nebula

سحابی رزت

/ / / Rosetta nebula / /

یک سحابی نشری از نوع نواحی هیدروژن دوبار یونیده (H II region (در صورت فلکی تکشاخ در فاصله حدود 5200سال نوری ودر کنار یک ابر بزرگ مولکولی در کهکشان راه شیری.خوشه ستاره ای NGC 2244  در این سحابی قرار دارد وستارگان این خوشه از همین توده گازی بوجود آمده و خود موجب درخشش ابرهای این سحابی ودر نتیجه قابل مشاهده شدن آن شده اند...درون این سحابی چندین خوشه ستاره ای کوچک شامل ستارگان O  و B  وجود دارد. قطر سحابی در حدود 130 سال نوری وجرم آن در حدود ده هزار برابر جرم خورشید تخمین زده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.atlasoftheuniverse.com/nebulae/ngc2237.html